Annie Kremer, Fokkelien Prins, Janny Toeters

“Iconen, vensters op de eeuwigheid”

Sedert ongeveer drie jaar schilderen de kunstenaressen uit Westerhaar en Den Ham samen aan iconen. Het woord “ icoon” is afgeleid van het Griekse woord “eikon” en betekent “beeltenis”.

Iconen schilderen is een religieus ambacht, van oudsher door monniken verricht. Het is letterlijk monnikenwerk. Juist het ambachtelijk schilderen vormt voor de kunstenaressen een uitdaging.

Een icoon neemt dezelfde plaats in als het geschreven woord, daarom spreekt men van het “schrijven” van een icoon. Je kopieert dus niet, maar je “herschrijft” een icoon.Een icoon maakt deel uit van de liturgie in Oosters-orthodoxe kerken.

Er wordt volgens streng traditionele regels geschilderd; die regels staan in voorbeeldboeken, “podliniki” genaamd.

Ieder icoon verwijst naar de Heilsgeschiedenis en wordt niet aanbeden, maar vereerd.

Een icoon –als object – is een doorverwijzing naar het spirituele; vandaar “Vensters op de eeuwigheid”.