Marnix Niemeijer &  Marcel Verbrugge

Opname van opzij

De gedichten van Marnix Niemeijer zijn verbonden met een langdurige opname van zijn dochter vanwege psychoses. Hij is zijn dochter heel erkentelijk dat de gedichten openbaar gemaakt mogen worden. De gedichten hebben Marcel Verbrugge, beeldend kunstenaar, geïnspireerd tot het maken van een reeks autonome tekeningen. Tekeningen met een ziel. Twee daarvan maken onderdeel uit van de dichtbundel. De gedichten en beelden vormen een dunne lijn van leven, waarin verlies en dreiging hand in hand gaan. Tegelijkertijd laten ze tekenen van hoop zien, hoe klein ook. Uit het oeuvre als beeldend kunstenaar spreekt de fascinatie van Marcel Verbrugge voor de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam en voor de schoonheid daarvan. Marcel heeft zich altijd meer laten leiden door de zeggingskracht van het thema dan door blinde trouw aan een bepaalde techniek of stijl. Zo ook, wanneer hij zijn onderzoekende geest op de verschijningsvormen van de mens richt. Hij voltooide zijn opleiding tot vrij beeldend kunstenaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem. In 2008 werd hem de Cultuurprijs van de gemeente Ede uitgereikt. De expositie is te bezichtigen in het Middendorpshuis, Grotestraat 4 te Den Ham. De tentoonstelling is open op woensdag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur in de periode 28 juli t/m 11 september 2021.